Wielu rzeczy można unikać, trudno jednak uciec od podatku, dlatego i ja nieuchronnie muszę poruszyć ten temat przy okazji konfiguracji WooCommerce. W drugiej części poradnika pokażę ci jak ustawić zawartość zakładki Podatek. Prześledzę, krok po kroku, każdą z opcji tak, żeby nie zostawić miejsca na wątpliwości.

Zacznij od przejścia do WooCommerce -> Ustawienia -> Podatek

Opcje Podatku

opcje podatku

Włącz podatki

Umożliwia pokazanie i przeliczanie podatku dla klienta sklepu.

Ceny podawane z podatkiem

Tutaj decydujesz czy wprowadzane przez Ciebie ceny zawierają już podatek czy nie.

Obliczaj podatek w oparciu o

Wybierz między następującymi opcjami:
– Adres wysyłki klienta,
– Adres płatności klienta,
– Adres sklepu.

To ustawienie determinuje, który adres zostanie użyty do obliczenia podatku.

Domyślny adres klienta

Wybierz między następującymi opcjami:
– Brak adresu,
– Adres sklepu,
– Geolokalizacja adresu.

Ta opcja przewiduje wybranie adresu do obliczenia podatku zanim klient wpisze swoje dane adresowe.

Klasa podatkowa do wysyłki

Tutaj masz możliwość wyboru klasy podatkowej:
– Standardowa,
– Klasy podatkowej opartej o produkty w koszyku.
Możesz również dodać swoją klasę w sekcji Dodatkowe klasy podatkowe i odpowiednio ją zdefiniować.

Zaokrąglanie

Włącz tę opcję, jeśli chcesz pokazać użytkownikom zaokrągloną podsumę.

Dodatkowe klasy podatkowe

Tutaj możesz oprócz klasy Standardowa dodać i zdefiniować swoją klasę.

Wyświetlanie cen w sklepie

Czy chcesz wyświetlać ceny, które już zawierają podatek czy nie? Tutaj pola do wyboru nie zostawia ustawodawca, który nakazuje wyświetlanie cen z podatkiem, czyli brutto ewentualnie cen netto i brutto jednocześnie.

Przyrostek ceny

Zdecyduj, co wyświetli się przy cenie. Jeśli wyświetlasz ceny zawierające podatek możesz użyć przyrostka „zawiera VAT” albo „brutto”.

Wyświetlanie cen w koszyku/zamówieniu

Określ czy w koszyku i zamówieniu chcesz wyświetlać ceny z podatkiem czy bez. Tu również pola do wyboru nie zostawia ustawodawca, który nakazuje wyświetlanie cen z podatkiem, czyli brutto ewentualnie cen netto i brutto jednocześnie.

Wyświetlaj sumy podatku

Pokaż jako jedną sumę albo dla każdego przedmiotu, czyli z rozróżnieniem na wszystkie stawki podatkowe.

Standardowe stawki

standardowe stawki

Tutaj, w tabelce możesz ustawić stawki podatkowe dla klasy, którą wybrałaś wcześniej w opcjach podatku.

Kod kraju – wpisz dwuliterowy kod kraju wg standardu ISO 3166-1 alpha-2. Jeśli pozostawisz to pole puste, ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich krajów.

Kod stanu – tu podobnie jak wyżej należy wpisać dwuliterowy kod lub pozostawić puste pole dla zastosowania dla wszystkich stanów. W Polsce nie ma to zastosowania, ponieważ polskie województwa nie są tutaj uwzględniane.

Kod pocztowy – wpisz kod lub kody pocztowe oddzielając je średnikiem. Możesz również określić przedział oddzielając wartości graniczne myślnikiem. Pozostaw to pole puste, jeśli chcesz zastosować do wszystkich kodów pocztowych.

Miasto – określ miasto lub miasta, które chcesz zastosować dla tej stawki podatkowej. Przy więcej niż jednym mieście oddziel je średnikiem. Tradycyjnie, pozostaw puste, jeśli chcesz zastosować do wszystkich miast.

Stawka % – zdefiniuj wysokość stawki w procentach. Zastosuj format czterech miejsc po przecinku i nie wpisuj znaku %. Przykład: 23. Znaki po przecinku są wymagane tylko, jeśli stawka nie jest pełną liczbą, np. 8,5.

Nazwa podatku – tutaj wpisz nazwę podatku, który definiujesz. Nazwa podatku będzie widoczna dla klientów w sklepie i m.in. na fakturach. Przykład: VAT 23%.

Priorytet – zdecyduj, która ze stawek ma wyświetlać się jako pierwsza. Pamiętaj, że priorytet musi być inny dla różnych stawek podatkowych, w przeciwnym razie zostanie wyświetlona tylko jedna z nich, kiedy będziesz chciała wystawić fakturę.

Stawka składana – zaznacz to pole, jeśli jest to stawka składana.

Wysyłka – zdecyduj czy stawka podatkowa ma dotyczyć również kosztów wysyłki.

 

Starałem się przedstawić wszystko najprościej, jak tylko potrafiłem. Jeśli jednak nadal coś będzie budziło Twoje wątpliwości, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach.

 

Zapisz